Programa odisseu

Descripci贸 i objectius:

El projecte Odisseu pret茅n el retorn i la inserci贸 laboral dels i les joves al medi rural amb els comprom铆s social d鈥檃quests amb els seu territori rural d鈥檕rigen.

Els principals objectius s贸n:

鈥 Prevenir i frenar l鈥櫭▁ode de joves rurals cap al medi urb脿 o periurb脿 i fomentar el retorn del capital hum脿 format.

鈥 Afavorir i promoure el comprom铆s social de la joventut amb el seu territori rural i promoure la integraci贸 professional de la joventut en els seus territoris rurals.

鈥 Sensibilitzar al teixit empresarial sobre el valor afegit que suposa 鈥榚l coneixement 鈥 i 鈥榚l talent鈥 de la joventut per a les seves empreses.

鈥 Sensibilitzar a la joventut, a la poblaci贸 en general i als agents locals sobre els efectes i impactes de la migraci贸 juvenil en el desenvolupament de les zones rurals.

Grups d鈥檃cci贸 local cooperants:

Els tretze grups de Catalunya.

Accions executades i resultats obtinguts:

Constituci贸 de la Taula de Concertaci贸 del projecte Odisseu a la Ribera d鈥橢bre.

L鈥橭bjectiu de la taula 茅s crear un espai de debat sobre el retorn i la inserci贸 laboral de joves en el medi rural per detectar necessitats i proposar accions. Es va convocar a 21 agents del territori i van assistir 13, entre els quals es troben tots aquells relacionats amb joventut, promoci贸 econ貌mica, universitat, sectors empresarials, etc. La valoraci贸 ha estat de 4 sobre 5.

En aquesta taula 茅s van definir accions a realitzar en un futur, per貌 per manca de temps d鈥檈xecuci贸 es van prioritzar dos accions: fitxa oportunitats i contacte amb c脿tedra emprenedoria de la URV

Es preveu realitzar una altra convocat貌ria al mes de mar莽 2013 de la Taula de Concertaci贸 del projecte Odisseu per explicar el retorn de les accions plantejades i per comentar com est脿 evolucionant el projecte a la resta de Catalunya.

Fitxa d鈥檕portunitats del territori

S鈥檋a creat una fitxa d鈥檕portunitats de la comarca de la Ribera d鈥橢bre.

http://www.riberaebre.net/joventut/images/fitxa_v6.pdf

Contacte amb la c脿tedra d鈥檈mprenedoria de la URV

S鈥檋a contactat amb el director de la C脿tedra Emprenedoria i Creaci贸 d鈥橢mpreses de la URV per explicar el projecte Odisseu i estudiar possibles formes de col鈥aboraci贸 en un futur.

Logotip Arca

Gesti贸 sostenible rural Logo

Gustum. Alimentaci贸

Programa Odisseu

Departament d'Agricultura Generalitat de Catalunya

Consell Comarcal Terra Alta

Consell Comarcal Ribera d'Ebre

Seu electronica Tramits

Logo Diputaci贸 de Tarragona