Omet al contingut
Inici » Convocatòria Leader 2022

Convocatòria Leader 2022

Convocatòria oberta fins al 30 de setembre 2022

Normativa:

• Resolució ACC/1894/2022, de 13 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01) corresponents a l’any 2022

• Ordre ACC/96/2022, de 3 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01)

Documentació de suport:  

Presentació Ajuts Leader 2022

Criteris de selecció i valoració de projectes públics 2022

Criteris de selecció i valoració de projectes privats 2022

Documentació a aportar i tramitació de l’ajut

Què necessiteu fer?

• Sol·licitar l’ajut

• Aportar documentació o justificar l’ajut

Les persones beneficiàries d’aquesta convocatòria poden sol·licitar el pagament de l’ajut.

Per fer-ho, caldrà aportar els següents documents signats electrònicament:

I, addicionalment, caldrà aportar la documentació que figura en la Relació de documentació a aportar en la fase de certificació que correspongui en cada cas