Omet al contingut
Inici » COWOCAT_RURAL

COWOCAT_RURAL

EL PROJECTE COWOCAT_RURAL

Un element que juga a favor de la fixació de població en zones rurals al segle XXI i que representa tota una oportunitat de dinamització econòmica d’aquestes zones és l’ús de noves tecnologies. Gràcies a aquest mitjà han aparegut noves formes de treball com el coworking o treball col·laboratiu que permet treballar de forma descentralitzada, gaudint de les avantatges de viure en un territori rural, tot i mantenir una estreta connexió amb els centres urbans, a més de promoure el treball conjunt i la cooperació empresarial.

El projecte de cooperació “Cowocat_Rural” vol afavorir i potenciar aquesta fórmula innovadora de treball per atraure i fixar el capital humà qualificat als territoris rurals.

D’aquesta manera, parteix de la necessitat de promoure l’emprenedoria mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i fer-ho tractant de transferir la pionera experiència de coworking en l’àmbit rural sorgida a Riba-roja d’Ebre (espai Zona Líquida), l’any 2014.

El coordinador d’aquest projecte és el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS).

OBJECTIUS

Els objectius generals del projecte es centren en:

 • Difondre el coworking com una nova manera de treballar a través de les TIC a l’entorn rural.
 • Fomentar els hàbits del teletreball i el coworking entre els emprenedors dels territoris rurals.
 • Sensibilitzar i crear sinergies amb altres territoris rurals en la difusió del coworking.
 • Atraure talent i fixar població a l’entorn rural. 

PÚBLIC OBJECTIU

“Cowocat_Rural” és un projecte de caràcter no productiu, tot i que incideix de manera directa en l’economia dels municipis rurals, i promou la col·laboració, interacció i cooperació entre professionals del territori. Els públics objectiu del projecte són els següents:

 • Espais de coworking de l’entorn rural de Catalunya.
 • Professionals freelance del territori.
 • PIMEs i microempreses.
 • Nous/ves emprenedors/es.
 • Persones, entitats o administracions interessades en el coworking i/o que tenen en ment la creació d’un espai. 

ACCIONS

 • Creació d’una base de dades de coworkers i professionals rurals, que permet conèixer i interconnectar les persones que formen part de l’ecosistema de coworking de l’entorn rural català.
 • Suport als espais de coworking, públics o privats, existents als territoris participants.
 • Disseny d’una plataforma digital per fomentar el treball en xarxa de coworkers i espais de coworking rurals.
 • Organització de trobades de networking, en les quals es fomenta la generació de projectes, el sorgiment de sinergies de treball col·laboratiu, tot treballant la complementarietat de les necessitats professionals dels participants.
 • Impuls d’una la taula de treball de dinamitzadors/es d’espais de coworking territorials, amb l’objectiu de definir les accions i línies de treball futures a desenvolupar.
 • Impuls del programa “Rural&Go”, des del qual s’ofereixen experiències que combinen el treball a espais coworking ubicats en zones rurals de Catalunya amb activitats culturals, gastronòmiques, artístiques, creatives o de benestar.
 • Impuls del programa “RuralPass” que permet, promou i facilita la mobilitat dels professionals de la xarxa i d’altres territoris entre els espais de coworking.
 • Elaboració d’una guia metodològica per a la implantació i dinamització d’espais de coworking en l’entorn rural.
 • Assessorament en la creació i dinamització d’espais de coworking. Assistència tècnica a persones, entitats o administracions interessades en el coworking i/o que tenen en ment la creació d’un espai a l’entorn rural català.
 • Comunicació i difusió del projecte, dels espais i dels professionals que formen la xarxa, a través de la plataforma www.cowocatrural.cat i les xarxes socials.
 • Observatori del coworking rural català: Cowocat_Rural, com a projecte pioner a nivell europeu i mundial, començarà a obtenir dades que permetin avaluar l’evolució i impacte del moviment coworking en l’entorn rural català.
 • Difusió del coworking en entorns de coneixement i innovació: Cowocat_Rural i la Universitat Rovira i Virgili van signar un conveni per tal d’explicar i difondre la filosofia i concepte Coworking i donar suport a la cultura emprenedora entre els estudiants universitaris, promoure la cultura del treball col·laboratiu, i oferir continuïtat als projectes emprenedors desenvolupats des de la Universitat.
 • Programa de foment del coworking entre estudiants de secundària: Es realitzen sessions formatives amb estudiants, en relació amb les formes de treball col·laboratiu i el coworking, a mode pràctic i per fomentar que el visualitzin com una forma de treball possible i de futur.
 • Impuls i participació en el projecte de cooperació europeu “CoLabora. European cooperation project on coworking spaces in rural areas”, en el qual hi cooperen 7 GAL europeus (de Letònia, Alemanya, Irlanda, França, Gal·les i Catalunya – el CIS Ribera d’Ebre – Terra Alta).  

RESULTATS 

A través del projecte s’ha aconseguit:

 • Identificar i recolzar als més de 150 professionals que formen part de la base de dades de coworkers i professionals rurals.
 • Organitzar 12 trobades de networking, amb més de 300 assistents.
 • Organitzar el “Catalunya Coworking Day“, una jornada formativa, de difusió i d’intercanvi d’experiències amb més de 50 participants (Móra d’Ebre – 2016).
 • Organitzar la jornada “Coworking: una oportunidad para el desarrollo territorial y social”, celebrada a Olot el 31 de gener de 2019 amb més de 50 assistents.
 • Participar en diferents fòrums de debat sobre coworking, innovació i emprenedoria com: Coworking Spain, Coworking Day BCN, BIZ Barcelona, Fira Innova i Fòrum d’Ocupació de la URV Terres de l’Ebre, entre d’altres.
 • Realització d’un programa formatiu a l’INS Julio Antonio de Móra d’Ebre i amb l’IES de l’Ebre (Tortosa), per difondre i promoure el concepte “coworking.
 • Realitzar sessions de consultoria a més d’una quinzena d’espais de coworking. 
 • Creació de 10 paquets turístics, en el marc del programa Rural&Go, amb més de 40 agents participant en el seu disseny i amb més de 135 empreses representades.
 • Ser un dels 5 projectes nominats als premis europeus “Rural Inspiration Awards” (iniciativa de la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural – ENRD European Network for Rural Development), de reconeixement a iniciatives inspiradores finançades pel Fons Europeu Agrícola per al Desenvolupament Rural (FEADER) que demostren la contribució de la política de desenvolupament rural cap a una Europa rural més competitiva, sostenible, i inclusiva, en la categoria “Revitalització rural”.
 • Aparèixer en publicacions nacionals i internacionals com un exemple de bones pràctiquesweb de la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural i publicació “Experiències de microdesenvolupament rural com a repte i cas d’innovació local” de la Diputació de Barcelona, entre d’altres. 

RECURSOS GENERATS 

Plataforma digital www.cowocatrural.cat.
Material audiovisual del projecte: Canal Youtube “Cowocat_Rural”:

 • Mapa ocupacional on es defineixen les competències i el perfil dels dinamitzadors/es en coworking.
 • Tutorial Mailchimp per als dinamitzadors/es territorials del projecte.
 • Guia metodològica per a la implantació i dinamització d’espais de coworking en l’entorn rural, que recull també les diferents etapes i fites del projecte “Cowocat_Rural”.
 • Vídeo Rural&Go: https://www.youtube.com/watch?v=VKUpRt-r4Iw

PÀGINA WEB:http://www.cowocatrural.cat