Omet al contingut
Inici » Estratègia

Estratègia

L’estratègia parteix de la base que el territori vol i pot apostar per esdevenir un territori d’oportunitats, un lloc en el qual viure i prosperar, un entorn amb una bona qualitat de vida i en el qual és possible i factible generar activitat econòmica i oportunitats en sectors tradicionalment vertebradors de territori, com són per exemple, el turisme i el sector agroalimentari, però també a través de la diversificació de l’economia. En aquest sentit, l’evolució d’aquests sectors cap a l’agricultura ecològica i els circuits curts de comercialització, per una banda, i el turisme sostenible, per l’altra, són tendències que el territori de ben segur aprofitarà en benefici propi. I alhora la diversificació pot venir de la mà d’altres sectors més emergents i potencials generadors d’ocupació com és el de les energies renovables, l’eficiència energètica i la gestió forestal sostenible.

L’Estratègia de Desenvolupament Local del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS), té com a objectiu: Promoure i facilitar el desenvolupament sostenible i integral de les comarques de la Ribera d’Ebre i Terra Alta, contribuint de manera correcta i decisiva a posicionar l’àmbit com un territori d’oportunitats, capaç de generar activitat econòmica i d’atraure i retenir persones talent; un territori sostenible, respectuós i energèticament eficient; i un territori referent a nivell d’innovació transformadora en el món rural, per tal de contribuir a generar un futur digne i il·lusionant a la seva població.

A partir d’aquest objectiu general es despleguen una sèrie d’objectius específics i objectius operatius.

 • Impulsar la generació d’activitat econòmica i el foment d’iniciatives transformadores
  • Donar suport a les iniciatives emprenedores i empresarials, i en especial a la creació d’ocupació
  • Impulsar els sectors econòmics vertebradors del territori, així com sectors emergents
  • Possibilitar la creació de nova oferta turística i d’estructures de foment de l’ecosistema productiu
 • Fomentar la sostenibilitat i la transició ecològica del territori
  • Donar suport a les iniciatives especialment responsables i respectuoses amb el medi ambient
  • Impulsar l’economia circular al territori
  • Impulsar dinàmiques de gestió sostenible de zones forestals
  • Acompanyar la ciutadania i agents en la transició energètica
  • Impulsar iniciatives que permetin al territori avançar cap a un model més sostenible de mobilitat
 • Impulsar la producció agroalimentària, per una millora de la seva competitivitat i per afavorir el futur i relleu en el sector
  • Donar especial suport a la producció agroalimentària del territori i a la seva transició ecològica
  • Possibilitar la creació d’equipaments o recursos que facilitin l’accés a la terra o a l’inici d’activitats agroalimentàries
 • Aprofitar la força transformadora de la innovació en benefici del territori i les persones
  • Avançar cap a un model territorial en el que la tecnologia 5G és transformadora i contribueix de manera efectiva a la millora de la competitivitat d’empreses i territori i a una millora de la qualitat de vida de les persones.
  • Incentivar el sorgiment d’iniciatives innovadores i transformadores de territori
 • Fer possible la retenció i/o a l’atracció de persones i talent al territori
  • Consolidar el territori com a impulsor i vertebrador del moviment de coworking rural
  • Vertebrar serveis i recursos per afavorir l’atracció i/o retenció de persones i talent
 • Afavorir unes condicions de vida dignes a les persones i afavorir el repoblament i la conservació del patrimoni
  • Facilitar l’accés a l’habitatge rural
  • Donar suport a iniciatives de conservació i valoració del patrimoni natural i cultural
  • Afavorir l’arrelament al territori
  • Activar mecanismes per avançar en la participació i implicació de les persones i entitats en les decisions i polítiques públiques

El CIS proposa desenvolupar aquest objectiu en un pla d’acció estructurat en sis eixos:

 1. Territori Emprenedor i d’oportunitats impulsant la generació d’activitat econòmica i el foment d’iniciatives transformadores donant suport a l’emprenedoria i a la creació i consolidació d’ocupació i activitat econòmica al territori, especialment dones i joves.

2. Territori Sostenible fomentant iniciatives vinculades a la sostenibilitat, l’eficiència energètica i a la conservació i valorització del territori,  amb especial atenció en la reducció de l’impacte ambiental de les activitats i a lluitar contra el canvi climàtic.

3. Territori Agroalimentari, de present i amb futur, impulsant i valorant la producció agroalimentària local, per una millora de la seva competitivitat i per afavorir el futur i relleu en el sector.

4. Territori Innovador, aprofitant la força transformadora de la innovació i l’aplicació pràctica de la tecnologia en benefici del territori i les persones.Una innovació que cal vincular a la tecnologia 5G, però també a través de la implementació d’altres productes o processos, ja sigui en l’àmbit de l’empresa o de l’organització i governança, de servei a les persones, de mobilitat sostenible, etc.

5. Territori col·laboratiu, d’acollida i de talent, impulsant la retenció i/o l’atracció de persones i talent al territori consolidant i millorant les estructures i serveis d’acollida i per fixar talent al territori. Seguir apostant pel posicionament de territori a l’entorn de conceptes “CO”.

6. Territori viu, orgullós i empoderat   donar suport a accions de repoblament, conservació de patrimoni i paisatge que reforci l’autoestima rural afavorint unes condicions de vida dignes a les persones.

ESTRATÈGIA DESENVOLUPAMENT LOCAL: