Omet al contingut
Inici » Tiquet Rural

Tiquet Rural

Tiquet Rural de Catalunya

Vols crear un negoci? Vols agafar un negoci en traspàs? Consulta les bases i la convocatòria del Tiquet Rural de Catalunya.

Normativa:

Ordre ACC/55/2024, de 20 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la implementació d’estratègies de desenvolupament rural a través del Tiquet Rural en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01).

Resolució ACC/1332/2024, de 3 d’abril, per la qual es convoquen els ajuts destinats a la implementació d’estratègies de desenvolupament rural a través del Tiquet Rural en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01) corresponents a l’any 2024 (ref. BDNS 754374).

Ordre ACC/90/2024, de 29 d’abril, per la qual es modifica l’Ordre ACC/55/2024, de 20 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la implementació d’estratègies de desenvolupament rural a través del Tiquet Rural en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01).

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes, que s’iniciarà l’endemà de la publicació de la Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Què és el Tiquet Rural?

És un ajut per la creació i/o adquisició de microempreses en traspàs, no agràries, que facin la seva activitat en zones rurals Leader.

La quantia dels ajuts és de fins a 35.000 €.

Qui ho gestiona?

Els grups d’acció local seleccionats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

https://www.desenvolupamentrural.cat/larca-i-gals/grups-daccio-local

Qui pot sol·licitar-ho?

  • Persones físiques que creïn una microempresa a títol individual, o que adquireixin una microempresa en traspàs.
  • Persones jurídiques i cooperatives no agràries.

Com es sol·licita?

Per mitjants telemàtics a través del següent enllaç:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/23781-Ajuts-Tiquet-Rural-Leader-foment-diversificacio-economica-zones-rurals?category

Presentació tiquet rural