Omet al contingut
Inici » Qui som?

Qui som?

El Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioecocòmiques, és un dels 11 GAL’s (Grups d’Acció Local) de Catalunya.

El CIS té el seu domicili social a la Plaça Sant Roc, núm. 2 de Móra d’Ebre

L’entitat té forma jurídica de consorci i es va constituir el 8 de setembre de 1997. Té naturalesa d’Entitat Pública, de caràcter institucional, sense finalitat de lucre amb personalitat jurídica pròpia distinta de la dels ens consorciats. El Consorci té plena capacitat jurídica per realitzar i aconseguir les finalitats que constitueixen el seu objecte

El 28 d’agost de 2008 es va constituir com a grup d’acció local amb l’objectiu específic d’assolir, gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial pel Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) 2007- 2013, mitjançant una estratègia de desenvolupament local gestionada amb la metodologia Leader.

El 28 de juliol de 2015, va ser aprovat com a GAL per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) 2014-2020, aplicable els anys 2021-2022 d’acord amb el Reglament (UE) 2020/2220.