Omet al contingut
Inici » Què són els ajuts LEADER?

Què són els ajuts LEADER?

AJUTS LEADER

El programa Leader és una metodologia innovadora de la Política de Desenvolupament Rural de la Unió Europea.

Fomenta la presa de decisions des del territori, tot dissenyant una estratègia d’identitat pròpia, i amb el suport dels recursos els quals disposen les entitats, administracions, empreses, i persones del territori.

Impulsada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

A través del programa de desenvolupament rural, s’aplica, mitjançant una estratègia local articulada per a 11 grups d’acció local que són els encarregats de prendre les decisions sobre les estratègies del territori, la selecció de projectes i la seva valoració.

L’associació d’iniciatives rurals de Catalunya (ARCA), és la xarxa que engloba els 11 grups d’acció local i que s’encarrega de dinamitzar i coordinar i representar els grups davant  d’ens i institucions d’àmbit català, estatal i internacional.

Les estratègies de desenvolupament rural dels grups LEADER es basen fonamentalment en la dinamització econòmica i la creació d’ocupació en els territoris rurals.

El projecte és líder ha donat suport a iniciatives i projectes arreu del territori que han permès:

  • Estimular la innovació i la transferència de coneixements
  • Fomentar la diversificació econòmica i la creació d’ocupació a les zones rurals
  • Fomentar la millora del patrimoni rural i la publicitat de vida en les zones rurals
  • Promoure l’eficiència dels recursos i fomenten el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic
  • Treballar per la inclusió social la reducció de la pobresa i el desenvolupament econòmic a les zones rurals
  • Fomentar la transferència de coneixements i innovació a les zones rurals

Ajuts Leader per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals.

L’objectiu d’aquests ajuts és el foment d’inversions que generin activitat econòmica mitjançant accions adreçades a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques per als joves del món rural, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

A qui va dirigit:  A persones físiques i jurídiques (públiques o privades).